Efteruddannelse lærer – Få redskaber til din dagligdag med ny skolereform og inklusion

Har du styr på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS?

– eller kunne du tænke dig at få det?

Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS? Fra stess til overskud. Redskaber til dagligdag med skolereform. Efteruddannelse lærerPower og energi        Fra stress til overskud     Forklaringer og svar

På mine kurser får du redskaber til, hvordan undervisningsdifferentiering og inklusion kan lade sig gøre i PRAKSIS. Du kan nå de 10.000 ting, du skal som lærer og leve op til alle kravene i den nye skolereform – og samtidig bevare dit eget overskud! 🙂

“Det her Ugeskema er gaven til folkeskolen og et fantastisk arbejdsredskab til vores skolereform. Det giver en dag, hvor børnene er medstemmende og bliver udviklet & imødekommet der, hvor de er i deres udvikling.”                                                                                                                                                Kursist

Jeg har åbnet for tilmelding på mine åbne kurser i København, Ringsted, Odense, Jels, Horsens, Holstebro og Aalborg, og jeg glæder mig til en forrygende dag sammen med dig og dine kollegaer  🙂

Efteruddannelse lærer

Læs mere om kurset
http://www.ugeskemarevolutionen.dk/kursus-undervisningsdifferentiering-inklusion/

Tilmeld dig kurset
http://www.ugeskemarevolutionen.dk/kursustilmelding/

Jeg kommer selvfølgelig også meget gerne og holder kursus på din skole.

”Det er faktisk det forløb, der har givet mest skoleudvikling
i mine 40 år i skolen”                                                  Skoleleder

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

”Metoden skaber ifølge skolerne mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.” Sådan skriver EVA om UgeskemaRevolutionen i sin nyeste rapport.

UgeskemaRevolutionen - Bevar overblikket med UgeskemaetUgeskemaRevolutionen er en forholdsvis ny måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt at skabe en skole med overskud til alle.

Vil du have det hurtige overblik over UgeskemaRevolutionen, finder du det her i vores
orientering til forældre.

Evidens og det, der virker

Jeg bliver indimellem spurgt om evidens. Jeg bliver rigtig glad over, at så mange skoler har delt deres viden med EVA om, at UgeskemaRevolutionen fungerer i dagligdagen på skolen.

”Metoden skaber ifølge skolerne mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.”

Rapporten kortlægger den pædagogiske praksis i indskolingen, men der er tilsvarende gode tilbagemeldinger fra mellemtrin, udskoling, 10. klassecentre og gymnasiet. Lærere fra 2-sprogsundervisningen og specialklasser fortæller, hvordan det også gør en forskel for deres elever.

Du kan læse hele rapporten – eller bare s. 16 om UgeskemaRevolutionen  😉

Tilfredshedsundersøgelse af UgeskemaRevolutionenI forbindelse med udgivelsen af bogen ”Folkeskole med overskud til alle” udsendte vi et spørgeskema til forældrene i en 2. klasse, der havde arbejdet med UgeskemaRevolutionen. Eleverne udtrykte også deres mening.

Du kan se begge undersøgelser. 

Efter kun ét år med Ugeskema er det faglige niveau steget markant. Anja fortæller, hvordan karaktererne i klassen steg fra 02 og 4 i starten af skoleåret til 7 – ja, til afgangsprøven i dansk fik hele 16 ud af 26 elever i klassen endda 10 eller 12, og klassen endte med et snit på 8,9.

Fagligt niveau er steget markant

Du kan læse artiklen og se videoen med Anja.

Inklusion i en lang og varieret skoledag

IVarieret skoledag og undervisningsdifferentieringnklusion kan faktisk godt lade sig gøre i en lang og varieret skoledag. Alle børn – også børn med særlige behov – får mulighed for at navigere, når klassen arbejder med Ugeskema. Her er det nemlig eleverne, der selv vælger graden af variation henover ugen.

Du kan læse mere om varieret skoledag.

Trivsel i højsædet

Eleverne oplever at have indflydelse på deres dag, hvor de selv tilrettelægger i hvilken rækkefølge de løser opgaverne, hvor de sidder henne, og hvem de arbejder sammen med. Det giver dem en enorm følelse af frihed og resulterer i engagerede, motiverede og ansvarlige elever.

Kammerathjælp før voksenhjælp er et vigtigt element. Det styrker fællesskabsfølelsen i klassen, når det er en helt naturlig del af hverdagen, at eleverne samarbejder og hjælper hinanden.

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg har lyst til at vise dig, hvilke erfaringer lærere og pædagoger har gjort sig med at føre UgeskemaRevolutionen ud i livet i deres praktiske hverdag på skolen.

Her kan du læse mere:

Kan det nu også passe med alt det overskud

Fra “træt med træt på” til overskud på 3 uger

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Sådan får du mål med mening (selvom du er træt af rigid målstyring)

Sådan får du mål med mening (selvom du er træt af rigid målstyring)

UgeskemaRevolutionen - Aktivt deltagende elev

Måske er du træt af rigid målstyring og er bekymret for, hvordan elevernes individuelle mål kan tænkes ind i en meningsfuld sammenhæng.

At vi tænker formål – og ikke blot mål

Når jeg arbejder med elevernes individuelle mål, er det utroligt vigtigt for mig hele tiden at have formålet for øje – at der faktisk er en mening med det, vi laver.

Træt af rigid målstyring

Folkeskolereformen bliver indimellem skældt ud for at være rigid, snæversynet læringsmålstyring. Når jeg læser, hvad der står i reformteksten, tænker jeg, at problemet ligger et andet sted. På nogle skoler og i nogle kommuner har de valgt at forvalte skolereformen på en sådan måde, at det fører til en fuldstændig rigid målstyringstænkning, som efter min bedste overbevisning på ingen måde giver mening i forhold til børns læring.

Nye forenklede fælles mål – intet nyt under solen

Der er ikke noget nyt i, at vi arbejder med fælles mål i folkeskolen. Som lærer er det mit ansvar, at min undervisning lever op til de nye forenklede fælles mål (som måske ikke altid er så enkle endda).

I min optik giver det ikke mening at se på løsrevne delelementer, hvor hver lektion starter med, at jeg lister målene op og evaluerer i slutningen af timen, om eleverne nu har lært det. Sådan foregår læring ikke.

Der er en grund til, at der er nogle kompetenceområder for alle fag i folkeskolen. Det er de hovedområder, vi cirkler om igen og igen og belyser fra mange forskellige vinkler.

Som lærer har jeg fokus på, hvad formålet er, og når jeg laver min årsplan tager den udgangspunkt i de fælles mål – hvad er det, eleverne skal lære. Ud fra det vurderer jeg løbende, hvilke opgaver eleverne skal løse for at lære det, som er målet – og det er jo netop det, vi er uddannede til at kunne som lærere.

Jeg har været glad for, at det er blevet præciseret med de nye fælles mål, at vi taler om læringsmål – altså zonen for nærmeste udvikling.Tænker på Ugeskema

”UgeskemaRevolutionen er super i forhold til at give børn mulighed for at arbejde i zonen for nærmeste udvikling”
Kursusdeltager

Når jeg planlægger min undervisning, tilpasser jeg Ugeskemaet, så hver enkelt elev bliver optimalt udfordret. Du kan med andre ord differentiere din undervisning, når du arbejder med Ugeskema. Det betyder, at alle dine elever kan arbejde med relevante læringsmål.

Synlig læring

Jeg synes, at det er utroligt positivt, at vi har fået mere fokus på elevernes læring fremfor undervisning, og vi skal selvfølgelig bruge den tilgængelige viden om, hvad der har høj læringseffekt, og hvad der giver knapt så megen læring.

For mig handler synlig læring om at gøre målet synligt og nærværende for den enkelte elev – det er ikke et spørgsmål om, at målet skal stå med to meter høje bogstaver på væggen i klassen.

”Synlig læring handler ikke om, at målet skal stå med to meter høje bogstaver på væggen”

Den megen snak om synlig læring fører indimellem til spørgsmål om, hvor målet står på Ugeskemaet – at det skal fremgå af hver opgave. Så enkelt kan man ikke opstille det. Når klassen arbejder med Ugeskema, har du selvfølgelig et mål med hver enkelt opgave på skemaet – der er noget eleverne skal lære. Det skal du selvfølgelig ikke holde skjult for eleverne. Jeg italesætter det, når jeg introducerer klassen for det nye, de skal lære, så eleverne ved, hvad målet er, og hvad de skal bruge det til.

”Jeg må gøre målet synligt og nærværende for den enkelte elev”

Når jeg alligevel ikke skriver målet på Ugeskemaet, så handler det om, at selvom opgaven er den samme for mange af eleverne, er målet ikke nødvendigvis det samme.

Inddrag eleverne i processen omkring deres læring

Elevernes individuelle mål

Det er vigtigt for mig at have eleverne med i processen omkring deres læring, så de kan se en mening og få lov at lære det, der giver mening – både fagligt, personligt og socialt.

Børn vil gerne lære, og de stiler højt. Min vigtigste opgave er at hjælpe eleven med at nedbryde målet, så det bliver til overskuelige delmål. Sammen med barnet lægger du nogle trædesten ud – en vej han kan følge, som fører mod målet. På den måde ved eleven, hvad han skal starte med at gøre, og hvad det næste er…

”Jeg synes det har været SÅ dejligt! Det burde man gøre altid, hele tiden, for det hjælper mig med at forstå meningen, og målene er gode til at hjælpe mig med at komme i gang, for jeg ved altid hvor jeg skal hen.”
Elev 7. kl. fra Sarah Tarp Nissens bacheloropgave

Når jeg har mod til at spørge barnet: ”Hvad vil du egentlig gerne lære?” er min erfaring, at jeg får nogle meget kompetente svar. Jeg oplever også, at børn er utroligt gode til at byde ind med ideer og strategier til at lære det, de ønsker – når jeg formår at stille de rigtige spørgsmål.

Mens klassen arbejder med Ugeskema, får du frigjort din tid i undervisningen til at være i processen sammen med eleverne – være i dialog og give løbende feedback.

”Jeg har fået overskud og tid til samtaler og læringsmål”
Kursusdeltager

Hver uge har jeg en opgave op Ugeskemaet, hvor eleverne skriver logbog. Her reflekterer de over deres egen læring, og det er faktisk noget af det, som, vi ved, har den allerhøjeste læringseffekt.

”Jeg får styr på mine tanker”
Elev 2. klasse

Få redskaberne

Du får redskaberne til at skabe mål med mening:

  • Kurset ”Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen” giver dig de redskaber, du har brug for til at organisere din undervisning med udgangspunkt i meningsfulde læringsmål for den enkelte – undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS.

Læs også

Læs også artiklen ”Målstyret undervisning”  fra juni 2016. Her finder du blandt andet mere viden om det aftaleark, jeg bruger, når jeg opstiller individuelle mål sammen med eleverne.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Alt det overskud – kan det nu også passe

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg ved godt, at det lyder rosenrødt og næsten som en uopnåelig ønskedrøm, når jeg fortæller, at det faktisk kan lade sig gøre med både undervisningsdifferentiering, inklusion, klasseledelse og overskud i din hverdag i folkeskolen.

Kan det nu også passe med alt det overskud

UgeskemaRevolutionen Resultater overskud Derfor har jeg lyst til at vise dig, UgeskemaRevolutionen resultater undervisningdifferentieringhvilke erfaringer lærere og pædagoger har gjort sig med at føre UgeskemaRevolutionen ud i livet i deres praktiske hverdag på skolen.

Kursisterne kommer fra mange forskellige skoler. Nogle har været i gang med Ugeskema-Revolutionen i få uger, andre i flere år. Det, der er fælles for dem alle, er, at de har gennemført kurset ”Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen”.

 

Alle udfordringer omkring overskud og undervisningsdifferentiering er ryddet af vejen, og du kan se, hvilke positive effekter kursisterne har fået.

Som du kan se, er der stadig et par udfordringer omkring inklusion og klasseledelse. På kurset ”Få elevernes mål aktive i hverdagen” fik vi udryddet de sidste forhindringer 🙂 og alle gik fra kurset med en individuel plan for selv at komme et skridt videre i den rigtige retning.

UgeskemaRevolutionen - Resultater af kurset Skab overskud i hverdagen

Vil du også have overskud

Kunne du også tænke dig at få overskud og leve op til alle samfundets forventninger om undervisningdifferentiering, inklusion og klasseledelse, så tilmeld dig kurset.

Udgivet i Erfaringer, Hvad siger kursisterne?, Nyheder | Skriv en kommentar

Undervisningsdifferentiering og inklusion – helt naturligt

Undervisningsdifferentiering og inklusion – helt naturligt

”Man behøver ikke engang tænke over buzz-ordene ’differentiering’ og ’inklusion’, fordi det er så integreret i hinanden, og det er så sammensmeltet, at det er noget, der naturligt sker i undervisningen med UgeskemaRevolutionen,” fortæller Nicolaj.

Det kan vist ikke siges smukkere 🙂

Se videoen med Nicolaj.

Her kan du læse, hvad Nicolaj fortæller:

Jeg hedder Nicolaj Petersen, og jeg arbejder som pædagog på Nuuks Internationale Friskole. Jeg skal til at starte med at køre med Ugeskema.

Jeg har gået på seminariet for et par år siden, hvor buzz-ordene var ’inklusion’ og ’differentiering’ – også i forhold til reformen. Det, jeg nogle gange syntes var problematisk, var, at selvom der var værktøjer til at kombinere de to ting, og selvom det blev teoretiseret til ukendelighed stort set, så syntes jeg stadigvæk, at det var to størrelser, som ikke altid var særlig sammenhængende i forhold til praksis, klassepædagogik, kan man sige.

Det har jeg bare oplevet med Ugeskemaet, at det, det kan, det er, at man behøver ikke engang tænke over buzz-ordene ’differentiering’ og ’inklusion’, fordi det er så integreret i hinanden, og det er så sammensmeltet, at det er noget, der naturligt sker i undervisningen med UgeskemaRevolutionen.

Det, har jeg syntes, har været superinspirerende.

Udgivet i Hvad siger kursisterne?, Videoer | Skriv en kommentar

Overblik giver kvalificerede karakterer

Overblik giver kvalificerede karakterer

”Allerede efter 4 uger med Ugeskema har jeg meget større overblik, end jeg nogensinde har haft før på det her tidspunkt,” fortæller Janne, som er lærer i 10. klasse. Hun har klassen i engelsk i 3 timer om ugen, og efter kun 12 timer er hun i stand til at give karakterer på et kvalificeret niveau.

”Det har været en stor gave for mig at arbejde med Ugeskema,” fortæller Janne.

Har du lyst til at få det indblik, så se videoen med Janne 🙂

Her kan du læse, hvad Janne fortæller:

Jeg hedder Janne Farup, og jeg arbejder med 10. klasseelever. Det betyder, at jeg får nye elever hvert år, som jeg meget hurtigt skal lære rigtig godt at kende, fordi jeg skal for det første hjælpe dem videre til en ungdomsuddannelse, og for det andet skal jeg, ret hurtigt efter de er startet på skoleåret, give dem en karakter.

Jeg har arbejdet i seks år med 10. klasseelever og har oplevet, at det kan være svært at give den første karakter, fordi jeg er ikke nået hele vejen rundt og har ikke fået det fulde overblik over, hvad de alle sammen kan.

I år er jeg begyndt at arbejde med Ugeskemaet, og jeg har oplevet, at jeg allerede efter fire uger inde i skoleåret har fået et meget større overblik, end jeg nogensinde har haft før på det her tidspunkt.

Jeg kender hver elev rigtig godt allerede. Jeg kender deres faglige niveau – deres svagheder og deres styrker. De har allerede delt rigtig mange personlige ting omkring deres egen læring, og hvad de kan, og hvad de ikke kan i mit fag, så det har været en stor gave for mig at arbejde med Ugeskemaet.

Udgivet i Erfaringer, Videoer | Skriv en kommentar

Fagligt niveau er steget markant

Fagligt niveau er steget markant

Efter kun ét år med Ugeskema er det faglige niveau steget markant. Anja fortæller, hvordan karaktererne i klassen steg fra 02 og 4 i starten af skoleåret til 7 – ja, til afgangsprøven i dansk fik hele 16 ud af 26 elever i klassen endda 10 eller 12, og klassen endte med et snit på 8,9.

Da Anja overtog en sammenlagt 9. klasse efter sommerferien, begyndte hun at arbejde med Ugeskema. Eleverne syntes, at det var sjovt, og jeg var måske også lidt mere kreativ i måden, jeg lavede opgaverne på, fortæller Anja. Eleverne fandt hurtigt ud af, at de blev nødt til at lave opgaverne, og så begyndte de at arbejde…

Se videoen med Anja.

Her kan du læse, hvad Anja fortæller:

“Jeg hedder Anja, og jeg underviser i dansk på 9. årgang. Jeg fik efter ferien en klasse, der var slået sammen af to. Det var en klasse, hvor pigerne især var rigtig dygtige til at deltage i undervisningen, og drengene sagde ingenting. Jeg fik også lidt fornemmelsen af, at de måske heller ikke altid fik lavet alting, fordi de var i hvert fald gode til, at hvis de skulle sige noget, så sagde de noget til de første to opgaver, og så overtog pigerne resten. Så tænkte jeg, at det gik jo ikke, fordi jeg kunne ikke rigtigt give dem nogle mundtlige karakterer.

Jeg begyndte at lave Ugeskema og satte dem til at lave de her opgaver, og det syntes de faktisk var rigtig sjovt. For det første var jeg måske også lidt mere kreativ i den måde, jeg lavede opgaver på, men de fandt hurtigt ud af, at de blev nødt til at lave opgaverne, for jeg kunne jo tjekke, om de havde lavet dem. Det gjorde, at jeg kom til at høre rigtig mange drenge, der deltog, og de steg i karakter i gennemsnit fra 02 og 4 til 7, og til eksamen der fik de faktisk også rigtig gode karakterer. Klassen som gennemsnit fik 8,9 i snit, og 16 ud af 26 fik 10 eller 12 til afgangsprøven.”

Udgivet i Erfaringer, Nyheder, Videoer | Skriv en kommentar

Dimission på Suldrup Skole

Dimission på Suldrup Skole

Sød ide til dimissionsfesten 🙂

Lærer Helle Caspersen overrakte alle elever en rød nellike og deres klods fra ’Ugeskemarevolutionen’, hvor eleverne via en klods med navn tilkendegiver, at de nu har brug for hjælp. Som Helle Caspersen sagde: – Nu har I ikke længere brug for hjælp fra mig, så I får klodsen med hjem.

Citat fra Midthimmerlands Folkeblad: Dimission på Suldrup Skole

Udgivet i Nyheder, Pressen skrev, Tips og ideer | Skriv en kommentar

Den fedeste måde at være lærer på

Den fedeste måde at være lærer på”De elsker det! De er topmotiverede! Og de kan ikke vente på at gå i gang. Skal vi lave noget andet, bliver det altid besvaret med et “øøøøv… hvornår må vi SÅ lave Ugeskema”. Jeg kan slet ikke se mig selv undervise på andre måder.”

Sådan skriver Signe, der har undervist med Ugeskema på 1. årgang, siden hun blev færdiguddannet i sommers.

Jeg husker tydeligt, hvor svært det var at starte som ny lærer. Derfor bliver jeg også ekstra glad over at høre, hvor fantastisk godt Signe er kommet fra start 🙂

Jeg bliver simpelthen nødt til at dele lidt flere af Signes erfaringer med jer:

”Og så elsker jeg som struktureret menneske, at hele min planlægning for den kommende uge bare ligger klar fredag, når jeg går på fyraften. Arkene er kopieret og ligger i hængemappen – skemaet er hængt op, og det er lige til at gå til, når jeg møder mandag morgen.

Jeg kunne blive ved – det er bare et genialt koncept! Tusind tak fordi du har udviklet den fedeste måde at være lærer på!”

Udgivet i Erfaringer, Nyheder | Skriv en kommentar

Målstyret undervisning, læringsmål, refleksion over egen læring

Målstyret undervisning

Målstyret undervisning, læringsmål og refleksion over egen læring er en integreret del af hverdagen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen.

Jeg bliver ofte spurgt om sammenhængen mellem UgeskemaRevolutionen og målstyret undervisning. Det er elevernes læringsmål, der er omdrejningspunktet, når jeg udarbejder Ugeskemaet. Når vi taler læringsmål, kunne vi lige så godt tale om zonen for nærmeste udvikling (Vygotsky). Jeg tilpasser Ugeskemaet, så hver af mine elever laver det, der giver værdi i forhold til den enkeltes læring.

Elevernes læringsmål er omdrejningspunktet

Mine elever arbejder også med deres individuelle mål som en integreret del af Ugeskemaet, og de lærer at reflektere over deres læring.

Individuelle læringsmål

Få redskaber til målstyret undervisning og elevernes læringsmål i hverdagen med UgeskemaRevolutionenNår eleven selv er med til at opstille de individuelle læringsmål, vil du opleve en enorm motivation for at få ønskerne opfyldt. Børn vil gerne lære.

Jeg opstiller faglige, personlige og sociale mål sammen med eleverne lige fra 1. klasse. For hvert mål hjælper jeg barnet med at lave en handleplan. Med den i hånden kan barnet finde sin vej mod målet. Til sidst spørger jeg eleven, hvordan han kan vide, at nu er målet nået. Du kan gøre tilsvarende i både 7. og 10. klasse.

Børn vil gerne lære

Når du har udfyldt aftalen sammen med eleven, scanner du den, så den kan indgå som en del af den elektroniske elevplan, der følger barnet gennem hele skoleforløbet.

Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring skaber dygtige eleverJeg bruger et aftaleark, som jeg gerne vil dele med dig.

Du kan udskrive aftalen, og når du printer på for- og bagside, kan du folde den til en aftale i A5. Aftale/Elevplan

 

Refleksion over egen læring

Eleverne skriver logbog hver uge, hvor de forholder sig til det mål, de har valgt at have særligt fokus på – refleksion over egen læring. Det er faktisk noget af det, som Hatties forskning viser har en meget høj læringseffekt.

Jeg får styr på mine tanker

Elever fortæller, hvordan de oplever, at det er en fordel for dem at skrive logbog, og at det hjælper dem til at holde styr på tankerne.

Få redskaberne

På kurset ”Få elevernes mål aktive i hverdagen med UgeskemaRevolutionen” får du redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Redskaber, som du kan bruge helt fra børnehaveklassen, til eleverne forlader folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.

Forudsætningen for at deltage på kurset om elevernes individuelle mål er, at du har gennemført kurset ”Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen”.

Få tid til de 1.000 10.000 ting,
vi skal som lærere

Her får du alle de redskaber, der skal til for at få den grundlæggende struktur på plads, så du får frigivet din tid til de 1.000  ting, vi skal som lærere. Umiddelbart efter kurset er du klar til at gå i gang med undervisningsdifferentiering, inklusion, klasseledelse og målstyret undervisning.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar