Efteruddannelse lærer – Få redskaber til din dagligdag med ny skolereform og inklusion

Har du styr på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS?

– eller kunne du tænke dig at få det?

Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS? Fra stess til overskud. Redskaber til dagligdag med skolereform. Efteruddannelse lærerPower og engergi        Fra stress til overskud     Forklaringer og svar

På mine kurser får du redskaber til, hvordan undervisningsdifferentiering og inklusion kan lade sig gøre i PRAKSIS. Du kan nå de 10.000 ting, du skal som lærer og leve op til alle kravene i den nye skolereform – og samtidig bevare dit eget overskud! 🙂

“Det her Ugeskema er gaven til folkeskolen og et fantastisk arbejdsredskab til vores skolereform. Det giver en dag, hvor børnene er medstemmende og bliver udviklet & imødekommet der, hvor de er i deres udvikling.”                                        Kursist

Jeg har åbnet for tilmelding på mine åbne kurser i København, Slagelse, Odense, Billund, Horsens, Holstebro, Viborg og Aalborg, og jeg glæder mig til en forrygende dag sammen med dig og dine kollegaer  🙂

Efteruddannelse lærer

Læs mere om kurset
http://www.ugeskemarevolutionen.dk/kursus-undervisningsdifferentiering-inklusion/

Tilmeld dig kurset
http://www.ugeskemarevolutionen.dk/kursustilmelding/

Jeg kommer selvfølgelig også meget gerne og holder kursus på din skole.

”Det er faktisk det forløb, der har givet mest skoleudvikling i mine 40 år i skolen”                                                        Skoleleder

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Det fagligt niveau er steget markant

Det fagligt niveau er steget markant

Efter kun ét år med Ugeskema er det faglige niveau steget markant. Anja fortæller, hvordan karaktererne i klassen steg fra 02 og 4 i starten af skoleåret til 7 – ja, til afgangsprøven i dansk fik hele 16 ud af 26 elever i klassen endda 10 eller 12, og klassen endte med et snit på 8,9.

Da Anja overtog en sammenlagt 9. klasse efter sommerferien, begyndte hun at arbejde med Ugeskema. Eleverne syntes, at det var sjovt, og jeg var måske også lidt mere kreativ i måden, jeg lavede opgaverne på, fortæller Anja. Eleverne fandt hurtigt ud af, at de blev nødt til at lave opgaverne, og så begyndte de at arbejde…

Se videoen med Anja.

Her kan du læse, hvad Anja fortæller:

“Jeg hedder Anja, og jeg underviser i dansk på 9. årgang. Jeg fik efter ferien en klasse, der var slået sammen af to. Det var en klasse, hvor pigerne især var rigtig dygtige til at deltage i undervisningen, og drengene sagde ingenting. Jeg fik også lidt fornemmelsen af, at de måske heller ikke altid fik lavet alting, fordi de var i hvert fald gode til, at hvis de skulle sige noget, så sagde de noget til de første to opgaver, og så overtog pigerne resten. Så tænkte jeg, at det gik jo ikke, fordi jeg kunne ikke rigtigt give dem nogle mundtlige karakterer.

Jeg begyndte at lave Ugeskema og satte dem til at lave de her opgaver, og det syntes de faktisk var rigtig sjovt. For det første var jeg måske også lidt mere kreativ i den måde, jeg lavede opgaver på, men de fandt hurtigt ud af, at de blev nødt til at lave opgaverne, for jeg kunne jo tjekke, om de havde lavet dem. Det gjorde, at jeg kom til at høre rigtig mange drenge, der deltog, og de steg i karakter i gennemsnit fra 02 og 4 til 7, og til eksamen der fik de faktisk også rigtig gode karakterer. Klassen som gennemsnit fik 8,9 i snit, og 16 ud af 26 fik 10 eller 12 til afgangsprøven.”

Udgivet i Erfaringer, Nyheder, Videoer | Skriv en kommentar

Dimission på Suldrup Skole

Dimission på Suldrup Skole

Sød ide til dimissionsfesten 🙂

Lærer Helle Caspersen overrakte alle elever en rød nellike og deres klods fra ’Ugeskemarevolutionen’, hvor eleverne via en klods med navn tilkendegiver, at de nu har brug for hjælp. Som Helle Caspersen sagde: – Nu har I ikke længere brug for hjælp fra mig, så I får klodsen med hjem.

Citat fra Midthimmerlands Folkeblad: Dimission på Suldrup Skole

Udgivet i Nyheder, Pressen skrev, Tips og ideer | Skriv en kommentar

Målstyret undervisning, læringsmål, refleksion over egen læring

Målstyret undervisning

Målstyret undervisning, læringsmål og refleksion over egen læring er en integreret del af hverdagen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen.

Jeg bliver ofte spurgt om sammenhængen mellem UgeskemaRevolutionen og målstyret undervisning. Det er elevernes læringsmål, der er omdrejningspunktet, når jeg udarbejder Ugeskemaet. Når vi taler læringsmål, kunne vi lige så godt tale om zonen for nærmeste udvikling (Vygotsky). Jeg tilpasser Ugeskemaet, så hver af mine elever laver det, der giver værdi i forhold til den enkeltes læring.

Elevernes læringsmål er omdrejningspunktet

Mine elever arbejder også med deres individuelle mål som en integreret del af Ugeskemaet, og de lærer at reflektere over deres læring.

Individuelle læringsmål

Få redskaber til målstyret undervisning og elevernes læringsmål i hverdagen med UgeskemaRevolutionenNår eleven selv er med til at opstille de individuelle læringsmål, vil du opleve en enorm motivation for at få ønskerne opfyldt. Børn vil gerne lære.

Jeg opstiller faglige, personlige og sociale mål sammen med eleverne lige fra 1. klasse. For hvert mål hjælper jeg barnet med at lave en handleplan. Med den i hånden kan barnet finde sin vej mod målet. Til sidst spørger jeg eleven, hvordan han kan vide, at nu er målet nået. Du kan gøre tilsvarende i både 7. og 10. klasse.

Børn vil gerne lære

Når du har udfyldt aftalen sammen med eleven, scanner du den, så den kan indgå som en del af den elektroniske elevplan, der følger barnet gennem hele skoleforløbet.

Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring skaber dygtige eleverJeg bruger et aftaleark, som jeg gerne vil dele med dig.

Du kan udskrive aftalen, og når du printer på for- og bagside, kan du folde den til en aftale i A5. Aftale/Elevplan

 

Refleksion over egen læring

Eleverne skriver logbog hver uge, hvor de forholder sig til det mål, de har valgt at have særligt fokus på – refleksion over egen læring. Det er faktisk noget af det, som Hatties forskning viser har en meget høj læringseffekt.

Jeg får styr på mine tanker

Elever fortæller, hvordan de oplever, at det er en fordel for dem at skrive logbog, og at det hjælper dem til at holde styr på tankerne.

Få redskaberne

På kurset ”Få elevernes mål aktive i hverdagen med UgeskemaRevolutionen” får du redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Redskaber, som du kan bruge helt fra børnehaveklassen, til eleverne forlader folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.

Forudsætningen for at deltage på kurset om elevernes individuelle mål er, at du har gennemført kurset ”Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen”.

Få tid til de 1.000 10.000 ting,
vi skal som lærere

Her får du alle de redskaber, der skal til for at få den grundlæggende struktur på plads, så du får frigivet din tid til de 1.000  ting, vi skal som lærere. Umiddelbart efter kurset er du klar til at gå i gang med undervisningsdifferentiering, inklusion, klasseledelse og målstyret undervisning.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Varieret skoledag

Varieret skoledag

Du kan nemt skabe en varieret skoledag, når du tilrettelægger en stor del af elevernes skoledag med UgeskemaRevolutionen. Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer. Mine elever arbejder med Ugeskema det meste af dagen. Eleverne kan veksle mellem opgaver fra forskellige fag og mellem opgaver med forskellig grad af fysisk aktivitet.

Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer

Jeg vil anbefale, at du også bygger aktiviteterne fra den understøttende undervisning ind i Ugeskemaet sammen med de boglige opgaver. På den måde får eleverne et Ugeskema, der er fyldt med mange opgavetyper og forskellige måder at lære på. Ud over de boglige aktiviteter kan Ugeskemaet indeholde opgaver, der tilgodeser forskellige læringsstile, kreative opgaver, bevægelse, diskussion, refleksion og så videre.

Inklusion i en lang og varieret skoledag

Varieret skoledag og understøttende undervisningInklusion kan faktisk godt lade sig gøre i en lang og varieret skoledag. Alle børn – også børn med særlige behov – får mulighed for at navigere, når klassen arbejder med Ugeskema. Her er det nemlig eleverne, der selv vælger graden af variation henover ugen.
Med dit kendskab til eleverne, sammensætter du Ugeskemaet, så det passer til hver enkelt barn.

Eleverne vælger graden af variation

En lang skoledag med mange skift kan ellers ofte være en stor udfordring for børn med særlige behov. Variationen er god, men skiftene kan være svære. Det gælder for mange børn – med eller uden særlige behov – når vi i vores bestræbelser på at skabe variationen, afbryder elevernes fordybelse. På andre tidspunkter kæmper vi for at skabe fordybelsen…

Variation og faglig fordybelse

Når klassen arbejder med Ugeskema, kan du på samme tidpunkt tilgodese både variation og faglig fordybelse.

Jeg tænker tilbage på en klasse, hvor der var virkelig meget uro. Eleverne ville gerne arbejde, og deres lærer ville gerne gøre det godt. Mens de var i gang med at løse opgaver, ville hun gerne sætte en anden aktivitet i gang for at skabe variationen.

Det viste sig, at uroen i klassen opstod, fordi eleverne var top-frustrerede over hele tiden at blive afbrudt. De ville bare gerne have lov til at fordybe sig.  Der gik et lettelsens suk gennem klassen, da jeg satte ord på, og roen indfandt sig lige med det samme, da klassen fik lov til at arbejde med Ugeskema.

De vil bare gerne fordybe sig

Når klassen arbejder med Ugeskema, kan eleverne fordybe sig i opgaverne og selv skifte til en anden opgavetype, når de er klar til det.

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Jeg har lavet en video, hvor  du kan finde inspiration til organisering af lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen.

Du får mulighed for at skabe en varieret skoledag med ro og fordybelse for alle børn.

Tid til alle

Når der er flere fag i spil på Ugeskemaet, arbejder eleverne jo på samme tidspunkt med mange forskelligartede opgaver. Det er faktisk et plus som lærer, for det betyder, at du får frigivet din tid til at hjælpe der, hvor der er behov for det – det er jo ikke alle opgaver, der kræver lige meget hjælp.

Det er et plus som lærer

Når klassen arbejder med Ugeskema, får du frigivet din tid til at følge elevernes læring og vejlede dem i processen. Min erfaring er, at det giver et godt indblik i den enkelte elev og et samlet overblik over klassen.

Ugeskemaet giver dig mulighed for at have dialogen med hver enkelt elev eller en lille gruppe af gangen, fremfor 28 elever på en gang. Du får mulighed for at følge hver enkelt elev meget tættere.

Du bruger Ugeskemaet som styringsredskab, så du hele tiden bevarer overblikket.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ugeskema i Udskolingen – giver “total mening”

Ugeskema i Udskolingen
– giver “total mening”

Når du arbejder med Ugeskema i udskolingen, bliver det muligt for dig at få elevernes mange forskellige kompetencer i spil, og det faglige niveau bliver virkelig højt. ”I overbygningen er stort set alle fag i skemaet, og det giver helt klart eleverne en større selvstændighed,” fortæller Lisbeth Haahr, til Bornholms Tidende i artiklen ”UgeskemaRevolutionen giver overblik og selvstændige elever”.

Det giver helt klart eleverne en større selvstændighed

Opgaverne er mere komplekse i udskolingen end tidligere i skoleforløbet, og du tænker måske, hvordan det kan lykkes at formidle den store mænge af fagligt stof, når klassen arbejder med Ugeskema. Samtidig er der flere fag – og nogle af fagene er kun repræsenteret med få ugentlige timer.

Redskaber til undervisningen i udskolingen, så du får selvstændige elever, der bliver klar til ungdomsuddannelse. Elever vil gerne tage ansvar.Jeg vil anbefale, at du arbejder med det samme Ugeskema over en længere periode i udskolingen. Hvis jeg vælger, at køre Ugeskemaet over én uge som tidligere i skoleforløbet, kan det være svært at få plads til andet end træningsopgaver. Det er ærgerligt, synes jeg. Jeg vil anbefale, at du udvider Ugeskemaet til at gælde for to, tre eller fire uger. Det giver dig mulighed for også at bygge projekter og mere komplekse opgavetyper ind i Ugeskemaet.

Elever vil gerne tage ansvar

Elever vil gerne tage ansvar og leve op til det, vi forventer af dem – også i udskolingen (selvom det måske nogle gange kan være svært at tro…)

I udskolingen har eleverne en alder, hvor de er trætte af voksne mennesker, der hele tiden fortæller dem, hvad de skal. Det kan være forældre, men altså også os lærere. De unge mennesker vil gerne selv bestemme, og det giver eleverne en enorm følelse af frihed, at de selv må vælge, hvilken rækkefølge de løser opgaverne i, hvor de sidder, og hvem de arbejder sammen med. Min erfaring er, at de unge mennesker tager ansvar, når vi giver dem muligheden for selv at tilrettelægge deres arbejde med UgeskemaeRevolutionen.

Selvom de unge mennesker kan være temmelig trætte af os voksne, så er det, de efterspørger allermest, voksne mennesker, der har tid til at lytte til dem og være nærværende tilstede. Det bliver muligt for dig, når klassen arbejder med Ugeskema.

Klar til ungdomsuddannelse

Elever vil gerne tage ansvarNår klassen arbejder med Ugeskema, får eleverne arbejdsrutiner med sig, som de skal bruge videre på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse.

En af mine tidligere elever fortæller, hvordan hun undrer sig over, at alle hendes klassekammerater sidder og knokler til meget sent på aftenen, lige inden de skal aflevere en opgave på gymnasiet. ”Vi lærte da at planlægge vores tid helt tilbage i indskolingen, da vi arbejdede med Ugeskema, så den opgave er jeg færdig med for flere dage siden” fortæller hun.

Vi lærte at planlægge vores tid, da vi arbejdede med Ugeskema

I 10. klasse kommer alle eleverne med meget forskellige forudsætninger, og de skal videre i mange forskellige retninger. I løbet af det ene år skal de blive klar til en ungdomsuddannelse, og her giver det ”total mening” at bruge UgeskemaRevolutionen, fortæller Helle, der er lærer i et 10. klasse center.

Det giver total mening at bruge UgeskemaRevolutionen
i 10. klasse

Se videoen med Helle

Få flere redskaber

Måske sidder du og tænker:

Hvordan gør jeg nu lige det?

Det er det du lærer på mine kurser sammen med en helt masse konkrete redskaber til undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS.

Se mere om kurser

Udgivet i Nyheder, Videoer | Skriv en kommentar

Overskud og trivsel i skolen

Fra “træt med træt på” til overskud på 3 uger

Louise fortæller, hvordan hun er gået fra ”træt med træt på” til overskud på kun 3 uger 🙂

”Tak…. Jeg har verdens skønneste, larmende, livlige, forskellige og opmærksomhedssøgende elever i 3. klasse… Tit har jeg tænkt pyh ha… Træt med træt på. Og stadig ikke nået rundt til alle…

Vi har nu i matematiktimerne startet Ugeskemaet, og ungerne ELSKER det… JEG ELSKER DET!!!

I dag oplevede jeg, flere selv var gået i gang… “ja vi ER altså startet”… som en dreng sagde…

Ja vi ER altså startet

Så tak fordi I deler jeres viden og praksiserfaringer med alle os andre.Undervisningsdifferentiering, inklusion, klasseledelse i PRAKSIS

Jeg har ikke været på kursus – kun læst bogen, men alligevel var det ikke svært at komme i gang… Eller jo det var svært at tænke – tør jeg give slip på kontrollen… (sådan havde jeg det) men faktisk har jeg opdaget allerede nu på 3. uge, at jeg har “genvundet” kontrollen. Så Ugeskemaet er kommet for at blive i min verden, ingen tvivl om det.”

Jeg bliver fantastisk GLAD over at få sådan en besked 🙂

Udgivet i Erfaringer, Nyheder | Skriv en kommentar

Tæt på skoleskift

Tæt på skoleskift

”Efter at vi startede med Ugeskema, er der faldet ro over Peter – og også på hans mor. Han var ellers tæt på at flytte skole,” fortæller hans lærer.

”Før manglede han udfordringer, havde det dårligt med kammeraterne og oplevede at klassen var meget larmende. Nu ser det helt anderledes ud 🙂

Nu ser det helt anderledes ud

Med Ugeskemaet bliver Peter udfordret, og han får mulighed for at arbejde i den ro, som er vigtig for ham.”

Jeg hører tit sådan nogle historier – og hver eneste gang bliver jeg rigtig glad 🙂

Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Udgivet i Erfaringer, Nyheder | Skriv en kommentar

Må vi lave Ugeskema i frikvarteret?

Må vi lave Ugeskema i frikvarteret?

”Jeg klapper virkelig i mine hænder!” skriver Mie efter tredje dag med Ugeskema – det gør jeg også, når jeg læser om hendes erfaringer:

”Jeg gik i gang med Ugeskema i min 2.klasse i denne uge. Det er bare gået fantastisk. Matematiklæreren er også hoppet med 🙂

Vi oplevede nysgerrige kollegaer, der kiggede ind og spurgte ind til, hvordan vi havde grebet det an osv.

Vi oplevede også, at børene spurgte “Må vi lave Ugeskema i frikvarteret 😊“. Drengen i klassen, som spørger efter “lufter” hele tiden, har nu fået struktureret sine pauser og spørger ikke mere 🙂

Jeg klapper virkelig i mine hænder!”

Må vi lave ugeskema i frikvarteret

Udgivet i Erfaringer, Nyheder | Skriv en kommentar

Hvilke skolemøbler er der behov for efter skolereformen?

Inden for møbeldesign er der også fokus på UgeskemaRevolutionen. Klas Hjære Poulsen har i sin afsluttende eksamensopgave (VIA Design – Designteknolog) set på, hvilke skolemøbler der er behov for, efter den nye skolereform blev indført. Han har designet et møbel, han kalder “Together” i sit eksamensprojekt.

Det har været spændende for mig at få indblik i en helt anden verden.

Jeg kan se, at Klas har haft en sund kildekritisk tilgang til UgeskemaRevolutionen. Derfor gør det mig også ekstra glad, at han konstaterer, at ”[…] de anmeldelser og resultater af skoler, som har benyttet sig af metoden [er] udelukkende positive.”

Jeg har fået lov til at dele opgaven med jer.

Klas Hjære Poulsen, eksamensopgave: Together, Designteknologi

Udgivet i Nyheder, Specialer | Skriv en kommentar

Ugeskema i børnehaveklassen

UgeskemaRevolutionen i børnehaveklassen – stor positiv effekt

Du kan indføre UgeskemaRevolutionen i børnehaveklassen helt fra skolestart. Det har børnehaveklasseleder Nadia Keinicke Hvid Bresemann gjort, og det er fantastisk at læse om den store positive effekt, som både Nadia og alle de nye børnehaveklassebørn oplever med UgeskemaRevolutionen.

Lettere overgang fra børnehave til skole

I børnehaven er alle børn i gang med mange forskellige aktiviteter på samme tidspunkt, og børnene har lært at vælge, hvad de nu har lyst til at lave. Når klassen arbejder med Ugeskema, er den del bragt med ind i skolen. Det betyder, at skolehverdagen i langt højere grad ligner det, barnet allerede kender.

Det er muligt at skabe en meget lettere overgang fra børnehave til skole, når klassen arbejder med Ugeskema.

Ro og trivsel

Der var ro, og alle vidste, hvad de skulle, fortæller Nadia, der var målløs over, at eleverne bare gik i gang med at arbejde.

Jeg var målløs! Ingen ventetid – ingen tidsspild

”GlædUgeskemaRevolutionen i børnehaveklassen en i børnenes øjne hver gang jeg siger Ugeskema, den højere arbejdsmoral, de mange succesoplevelser, den nyfundne selvindsigt hos børnene samt tidsaspektet er så tilfredsstillende, at jeg varmt kan anbefale denne arbejdsmetode for alle,” skriver hun.

 

Bladet Skolestart – læs artiklen

Du kan se et af Nadias Ugeskemaer fra børnehaveklassen og læse den flotte artikel fra Skolestart – Ugeskema i børnehaveklassen.

Tak til bladet Skolestart, der har givet mig lov til at dele artiklen med jer her på siden.

Citaterne er fra artiklen “Ugeskema i børnehaveklassen” i bladet Skolestart.

Har du lyst, kan du se videoen med Nadia, hvor hun fortæller om sin succes med Ugeskema fra første dag.  Se video

Udgivet i Forældre, Nyheder, Pressen skrev | Skriv en kommentar